REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIE 2023

ANEXĂ

LA REGULAMENTUL SPECIFIC PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA OLIMPIADEI DE ISTORIE

PROGRAMA OLIMPIADEI DE ISTORIEA

A. ISTORIA ROMÂNILOR

CLASA a VIII-a

Conţinuturile asociate competenţelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a VIII-a, aprobată prin OMEN 3393/ 2017. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcţie de parcurgerea tematicii din această programă şi în raport de etapele desfăşurării acesteia.

Etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti: Burebista și Decebal, cucerirea Daciei de către romani; Dacia romană. Romanizare. Creștinism; Așezarea slavilor la sudul Dunării. Romanitatea orientală; Poporul român, popor romanic; Primele forme de organizare statală; Statele medievale în spațiul românesc: Transilvania, Ţara Românească, Moldova, Dobrogea; Spațiul românesc și politica de cruciadă târzie de la Mircea cel Bătrân la Mihai Viteazul; Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir; Secolul fanariot; Românii între Orient și Occident. Conservatorism și modernizare; Studii de caz: Tudor Vladimirescu; Generația pașoptistă:

programe și consecințe ale revoluției.

B. ISTORIE

CLASA a IX-a

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a IX-a, aprobată prin OMEC 3458/ 2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

Etapa județeană/ sectoare municipiul București: Popoare și spații în antichitate, cu toate problemele de atins, Forme de organizare politică în antichitate, cu toate problemele de atins, Moștenirea culturală a antichității, cu toate problemele de atins, Marile religii, problemele de atins: Iudaismul. Creștinismul. Islamul, Formarea popoarelor medievale, probleme de atins: popoarele germanice, romanice, arabii,  studiul de caz: Etnogeneza românească, Civilizația medievală, problema de atins: ierarhia feudală.

CLASA a X-a

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a X-a, aprobată prin OMEC 4598/ 2004. La toate etapele nu este recomandată bibliografie. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

Etapa județeană/ sectoare municipiul București: Epoca luminilor, cu toate probleme de atins, Organizarea statelor moderne, cu toate problemele de atins, Țările Române și problema orientală, cu toate probleme de atins, Relațiile internaționale în secolul al XIX-lea, cu toate problemele de atins, Anul 1848 în Europa, cu toate problemele de atins, Statele naționale și multinaționale în a doua jumătate a secolului XIX, cu toate problemele de atins.

CLASA a XI-a 

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa pentru clasa a XI-a, aprobată prin OMEC 3252/ 2006. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării acesteia.

Etapa județeană/ sectoare municipiul București: Europa și lumea în secolul XX, probleme de atins: Europa contemporană (unitate, diversitate, integrare), Cultura română-cultura europeană, România și Europa în secolul al XX-lea, Economie și societate în lumea postbelică probleme de atins: Migrații în lumea contemporană, Viața privată și viața publică, Economie rurală-economie urbană în România, Statele în perioada contemporană, probleme de atins: Forme de organizare statală; Idei și regimuri politice; România de la statul totalitar la statul de drept.

CLASA a XII-a

Conținuturile asociate competențelor specifice sunt preluate pentru toate etapele, din programa de bacalaureat pentru clasa a XII-a, derulată cronologic. La toate etapele nu este recomandată bibliografia. Subiectele vor fi realizate în funcție de parcurgerea tematicii din această programă și în raport de etapele desfășurării.

Etapa județeană/ sectoare municipiul București: Romanitatea românilor în viziunea istoricilor; Autonomii locale și instituții centrale și în spațiul românesc (secolele IX-XVIII); Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității; Constituțiile din România; Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari (secolele XVIII-XX).