CERERE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL SUB FORMĂ DE TICHET SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU PREŞCOLARII ŞI ELEVII DEZAVANTAJAŢI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT PREŞCOLAR, PRIMAR ŞI GIMNAZIAL

A fost aprobată Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile.
Pot beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.
Părinții/reprezentanții copiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate completează cererea prin care solicită sprijinul educațional și precizează componența familiei. Cererea se depune la secretariatul școlii. Modelul de cerere se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene până la data de 22 octombrie 2023.

Termenul pentru depunerea cererii este 26 octombrie 2023.

Despre tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional :
• Valoare: 500 lei/ an școlar/ într-o tranșă unică
• Vor fi utilizate exclusiv pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.
• Nu sunt permise operațiuni de retragere de numerar sau preschimbare în numerar a celor 500 de lei și utilizarea lor în alte scopuri;
• Pot fi folosite doar pe teritoriul României, doar în unitățile afiliate;
• Nu se poate emite restul banilor în cash, la unitățile de unde se achiziționează rechizitele /articolele de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței;
• Cât timp poate fi utilizată suma virată: în anul şcolar în care se acordă, pe perioada de valabilitate a tichetului social.
• Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

Descarcă cererea …

Descarcă cererea în format editabil …