Orarul claselor primare – an școlar 2023-2024


Citește mai mult...

Orarul claselor V-VIII – an școlar 2023-2024


Citește mai mult...

Selecţia elevilor participanți la mobilităţi în cadrul proiectului Acţiunea Cheie 1 – Contract de finanțare: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000128352


Citește mai mult...

Selecţia cadrelor didactice participante la mobilităţi în cadrul proiectului Acţiunea Cheie 1 – Contract de finanțare: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000128352


Citește mai mult...

CERERE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI EDUCAȚIONAL SUB FORMĂ DE TICHET SOCIAL PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU PREŞCOLARII ŞI ELEVII DEZAVANTAJAŢI DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE STAT PREŞCOLAR, PRIMAR ŞI GIMNAZIAL


A fost aprobată Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile….

Citește mai mult...