Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Articole

Toate articolele în Evaluare Națională clasele II, IV, VI

Noul calendar privind Evaluarea Națională la clase II, IV si VI – 2021

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a II-a (EN II) – 2021

  • 25 mai 2021: Limba română & limba maternă (scris)
  • 26 mai  2021: Limba română & limba maternă (citit)
  • 27 mai 2021: Matematică
  • 28 mai 2021: Limba română pentru minorităţile naționale (scris & citit)

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a (EN IV) – 2021

  • 18 mai 2021: Limba română
  • 19 mai 2021: Matematică
  • 20 mai 2021: Limba maternă

CALENDARUL de administrare a evaluării naționale la finalul clasei a VI-a (EN IV) – 2021

La finalul clasei a VI-a, elevii susțin o evaluare a competențelor fundamentale (EN VI). Evaluarea este organizată la nivel național. În anul 2020, ca urmare a restricțiilor sanitare impuse de epidemia COVID-19, această evaluare nu a avut loc.

Pentru anul 2021 a fost aprobat un calendar cu următoarea configurație:

  • 12 mai 2021: Limbă şi comunicare
  • 13 mai 2021: Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Calendarul evaluării naționale pentru clasele II, IV, VI

Conform calendarului, aceste evaluări se vor desfăşura în perioada 18 mai – 3 iunie, după cum urmează

– clasa a II-a (Limba română: 18 mai – scris şi 19 mai – citit; Limba română pentru minorităţile naţionale -scris/citit: 19 mai; Matematică: 20 mai; Limba maternă: 21 mai – scris şi 22 mai – citit)

– clasa a IV-a (26 mai: Limba română; 27 mai: Matematică; 28 mai – Limba maternă)

– clasa a VI-a (2 iunie: Limbă şi comunicare; 3 iunie: Matematică şi ştiinţe).

Citește mai mult →