Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

2015 Centre examen – proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea la clasele cu regim de predare bilingv, intensiv

Proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă

CENTRELE DE EXAMEN

pentru susţinerea probei sunt organizate la următoarele unităţi de învăţământ:

CENTRUL

ENGLEZĂ

FRANCEZĂ

GERMANĂ

Modernă

GERMANĂ

Maternă

SPANIOLĂ

Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” Braşov

X X

Colegiul Naţional “Unirea” Braşov

 X  X  X

Colegiul Naţional“Dr.Ioan Meşotă” Braşov

 X  X  X

Colegiul “Emil Racoviţă” Braşov

 X  X

Colegiul Naţional“Aprily Lajos” Braşov

 X

Colegiul Naţional“D-na Stanca Făgăraş ”

 X

Colegiul Naţional“Radu Negru” Făgăraş

 X

Liceul “Ion Codru-Drăguşanu” Victoria

 X

Liceul J. Honterus Braşov

 X

Datele şi orele pentru susţinerea probelor sunt următoarele:

  • Limba engleză – 27 mai 2015 – ora 9.00-10.00 (proba scrisă); 10.30- (oral)
  • Limba germană(modernă) – 28  mai 2015 – ora 8.00-9.00  (proba scrisă); 9.30- (oral)
  • Limba france – 28  mai 2015 – ora 10.00-11.00  (proba scrisă); 11.30- (oral)
  • Limba germană(maternă) – 28  mai 2015 – ora 12.00-13.00 (proba scrisă); 13.30- (oral)
  • Limba spaniolă – 29  mai 2014 – ora 9.00-10.00 (proba scrisă); 10.30- (oral)

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă este o probă unică la nivel judeţean şi se organizează pentru toţi elevii care doresc să se înscrie la clase cu predare a limbii moderne în regim BILINGV.

Candidaţii care au susţinut şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă, vor putea opta, în cadrul liceului la care au fost repartizaţi, pentru clasele cu predare INTENSIVĂ a unei limbi moderne, fără a mai  susţine altă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă.

Dacă, după repartizarea la clasele cu predare în regim intensiv a unei limbi moderne a candidaţilor care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă organizată la nivel judeţean, mai rămân locuri libere, unităţile de învăţământ organizează o nouă probă de verificare a cunoştinţelor de limbă pentru candidaţii repartizaţi la unitatea de învăţământ respectivă.  

Proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă constă în: proba scrisă şi proba orală, conform precizărilor din Anexa IV la OMETCS nr. 4802/ 31.08.2010.

Candidaţii pot susţine proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru mai multe limbi moderne, conform graficului.

Candidaţii se pot înscrie pentru susţinerea probei/probelor la oricare dintre Centrele de examen, subiectele fiind unice la nivel de judeţ.

Înscrierea candidaţilor se va realiza la Centrele de examen  în perioada 25-26 mai 2015.

Proba scrisă începe la ora menţionată şi durează o oră. Proba orală se va derula, conform unui grafic elaborat de fiecare Centru de examen.