Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Pe cărări de munte

Titlul proiectului : „PE CĂRĂRI DE MUNTE”

Tipul proiectului: Proiect județean, domeniul sportiv-turistic

Scopul proiectului:

           Formarea în rândul elevilor a unor aptitudini și atitudini care vizează educația în spiritul cunoașterii, protejării și conservării mediului.

Scurtă descriere:

Proiectul este inițiat de școala noastră și își propune cunoașterea de către elevi a traseelor montane din împrejurimile Brașovului și aprofundarea unor cunoștințe privind flora și fauna din zonă. Elevii sunt îndrumați în activități care vizează însușirea eticii montane (pregătire, echipament adecvat, reguli de comportament) și cunoașterea elementelor de orientare turistică (folosirea hărții, busolei, identificarea marcajelor). Pentru formarea unui comportament ecologic adecvat sunt realizate acțiuni de ecologizare a unor trasee turistice omologate care pleacă din zona Noua și de pe Tâmpa, sub îndrumarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt. Proiectul are ca activitate finală organizarea unui Concurs de orientare turístică, ce se desfășoară în fiecare an la începutul lunii iunie.

Parteneri:

  • Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.
  • Inspectoratul Școlar al Județului Brașov
  • Primăria Municipiului Brașov