Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Erasmus+

Erasmus+ este este noul program al Uniunii Europene în domeniul educației, formării profesionale, tineretului și sportului. Acesta integrează șapte dintre programele europene de finanțare valabile până în 2014: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul pentru cooperare cu țările industrializate.

Programul a fost demarat în 2014, va fi operațional până în anul 2020 și face parte din cadrul multi-anual de finanțare a Uniunii Europene.

Proiectele sunt structurate în cadrul a trei acțiuni cheie după cum urmează:

  • Mobilități de învățare 
  • Cooperare pentru inovare și bune practici
  • Sprijin pentru reforma politicilor

Școala Gimnazială Nr.9 ,,Nicolae Orghidan” Brașov este parte a unui proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie K2, parteneriate strategice numai între școli, începând cu 1 septembrie 2014. Proiectul se va încheia la 31 august 2016 și are parteneri din opt țări europene: Danemarca, Italia, Grecia, Polonia, Portugalia, Spania, România și Regatul Unit al Marii Britanii. Titlul proiectului este Valori și elevi antreprenori/Values and Student Entrepreneurs: V.A.S.E., iar scopul principal al acestuia este de a dezvolta competențele antreprenoriale ale elevilor prin activități de cooperare și colaborare și prin educarea valorilor.

Profesorii implicați urmează ca, la finalul celor doi ani de parteneriat, să finalizeze un ghid de bune practici pentru educația antreprenorială în clasele primare și gimnaziale, ghid ce va fi pus la dispoziția tuturor celor interesați prin intermediul Comisiei Europene.

Vă invităm să vizitați blogul oficial al proiectului, aflat la adresa: http://valuesandstudentsentrepreneursvase.blogspot.ro/, unde veți găsi detalii despre toate activitățile desfășurate de țările partenere.

Tot în cadrul programului Erasmus+ , în cadrul Acțiunii Cheie K1, școala noastră este partener în proiectul to „STEPS through Erasmus+” pentru o activitate de job-shadowing. În perioada 24-30 mai 2015, doi profesori de la 30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ din Grecia vor desfășura activități de învățare împreună cu elevii și cadrele didactice din Școala Gimnazială Nr.9 ,,Nicolae Orghidan” Brașov. Urmăriți Spațiul de lucru al proiectului, aflat pe platforma etwinning, la adresa: http://twinspace.etwinning.net/821/home