Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Comoara Etno – festival interetnic școlar

Titlul proiectului: Comoara Etno – festival interetnic școlar

Tipul proiectului: proiect județean, domeniul cultural-artistic – folclor, tradiții, obiceiuri

Scopul proiectului: cunoaşterea şi promovarea în rândul elevilor a diversităţii etnoculturale specifice comunităţii  braşovene

Scurtă descriere:

Braşovul, Oraşul Coroanei, a avut legături cu istoria, cultura, spiritualitatea maghiarilor, germanilor, grecilor, rromilor. Într-o comuniune locală, s-a transmis între comunităţile etnice o diversitate de valori culturale, cu trăsături specifice, dar şi de influenţă reciprocă.

Azi, Proiectul redescoperă această comoară de tradiţii şi obiceiuri, având ca activitate principală organizarea unui festival interetnic școlar. În fiecare an, în luna aprilie, vă invităm la un spectacol-maraton de cântece, dansuri și obiceiuri străbune românești, maghiare, săsești, rrome, grecești. Festivalul cuprinde și o expoziție de obiecte tradiționale.

Proiectul oferă astfel accesul direct la valorile culturii tradiționale locale, cultivând dragostea pentru datinile străbune și respectul pentru tradițiile și obiceiurile naționalităților conlocuitoare, și formând trăsături înalte de caracter, cum ar fi spiritul de echipă, dăruirea în muncă, demnitatea personală, conștiința răspunderii.

Parteneri:

  • Inspectoratul Școlar al Județului Brașov
  • Primăria Municipiului Brașov
  • Serviciul de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din cadrul Centrului Cultural „Reduta” Braşov
  • Muzeul de Etnografie Braşov
  • Palatul Copiilor şi Elevilor Braşov
  • Centrul Comercial ”Eliana Mall” Brașov