Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Azi preşcolari, mâine şcolari

TITLUL PROIECTULUI: ,,Azi preşcolari, mâine şcolari”

ARGUMENT:

Copilul este un mic univers, iar creșterea și devenirea lui ca adult reprezintă un drum lung și sinuos, plin de urcușuri și coborișuri, al cărui aspect central îl reprezintă personalitatea, în toate aspectele ei.

Pasul către școlaritate reprezintă un prag ce implică o serie de aspecte psihologice specifice adaptării școlare, iar acest lucru imprimă o direcție generală a întregii perioade pe care copilul o va petrece în școală.

Frecventarea grădiniței de către copil alături de crearea unei imagini pozitive a școlii în ochii micului om, au un rol important în adaptarea cu succes a copilului în școală. Copilul trebuie învățat că școala nu este o modalitate de constrângere, de încetare a jocului, de îngrădire a activităților libere din cadrul grădiniței ci reprezintă o continuare absolut normală a activității copilului, care este în continuă evoluție, fiind capabil să realizeze jocuri mult mai complexe decât cele din grădiniță.

Pentru a înlesni cu mai multă ușurință adaptarea optimă a copilului în școală, se dorește să se mențină o strânsă legătură între școală și grădiniță, două instituții asemănătoare și deosebite, în același timp, scop operaționalizat prin efectuarea de vizite, de colaborări, de schimburi de experiență, ce pun preșcolarii în legătură directă atât cu școlarii cât mai ales cu învățătorul.

SCOPUL PROIECTULUI:

Familiarizarea copiilor cu specificul activităților desfășurate în cadrul clasei de elevi, în vederea unei adaptări optime la regimul școlar.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 • Antrenarea școlarilor și preșcolarilor în desfășurarea unor activități comune.
 • Asimilarea de către preșcolari a unor reguli de conduită individuală și colectivă.
 • Stimularea creativității și inițiativei copiilor prin jocurile didactice propuse.
 • Consolidarea deprinderilor de comportare civilizată.
 • Conștientizarea rolului noului adult – învățătorul.
 • Dezvoltarea unor emoții și sentimente pozitive ce pot favoriza activitățile de învățare viitoare.
 • Dezvoltarea unor abilități de a lucra în echipă.
 • GRUP ȚINTĂ:
 • Beneficiari direcți: -preşcolarii de la grupa mijlocie „B”
  • şcolarii clasei a II-a D
 • Beneficiari indirecți: părinții copiilor.