Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

CRITERII DE CALIFICARE PENTRU ETAPA NAȚIONALĂ – OLIMPIADA DE ISTORIE – ETAPA JUDEȚEANĂ – 18.03.2017

Conform Regulamentului specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Istorie:
– Nota minimă, necesară pentru calificarea elevilor la etapa națională este 9 (nouă) (90 puncte);
– În situația obținerii de medii egale de către elevii care ocupă primele locuri din clasament, pe an de studiu, în urma desfășurării etapei județene, comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană, va organiza și desfășura o probă de baraj. Subiectele și baremele de evaluare și notare, pentru proba de baraj se vor realiza de către comisia de organizare și evaluare pentru etapa județeană;
– Fiecăruia dintre județe i se atribuie câte 5 locuri, câte unul pentru fiecare an de studiu (clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a);
– În cazul în care în urma desfășurării etapei județene rămân locuri neocupate pentru etapa națională, acestea nu se redistribuie de la un județ la altul. Ministerul Educației Naționale nu aprobă transferarea de locuri de la un nivel de clasă la altul sau suplimentarea locurilor.

Descarcă documentul …