Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

ÎN ATENŢIA ELEVILOR! – Olimpiada de Istorie, Etapa judeţeană, 18 Martie 2017

ÎN ATENŢIA ELEVILOR!

  • Olimpiada se va desfășura la Școala Gimnazială Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov, sâmbătă, 18 martie 2017, începând cu ora 10.00;
  • Sălile în care se desfăşoară Olimpiada de Istorie, etapa judeţeană, se află la parterul clădirii situată pe Str. Prunului Nr.1;
  • Accesul elevilor în sălile de concurs se face între orele 09.00 – 09.30, pe baza cărţii de identitate/ carnetului de elev vizat pe anul şcolar în curs, cu fotografía elevului.

Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și Regulamentul de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, prevede:

Art.43

(1) Se interzice elevilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs sau care sunt interzise de regulamentul specific, precum și cu telefoane mobile și cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Pot fi introduse în sala de concurs acele materiale, instrumente etc. prevăzute în mod explicit în regulamentul specific al concursului.

(2) Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de concurs, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu, precum și frauda sau tentativa de fraudă duc la eliminarea din concurs a candidatului de către președintele comisiei.

(3) Candidații eliminați din concurs conform prevederilor alin. (2) pierd dreptul de participare la competițiile școlare din anul școlar următor.

Art.44

Elevii care, în timpul desfășurării competițiilor școlare, încalcă normele de conduită stabilite prin regulamentele școlare, prin regulamentele specifice ale competițiilor școlare sau prin alte reglementări în vigoare, vor fi eliminați din competiție și pierd dreptul de participare la competițiile din anul școlar viitor.

Art.53

La toate etapele, ierarhia se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.

Art.54

La etapele locală, județeană și regională/ interjudețeană, modul de acordare a premiilor este stabilit de organizatorii acestor etape ale competiției naționale.

Descarcă documentul …