PRECIZĂRI – CRĂCIUNUL ÎN TRADIȚII GERMANE – GERMANA pentru generaţia CLICK

Fișa de înscriere în proiect (Anexa 2) are în vedere numărul de elevi cărora le-au fost prezentate, de către profesor, obiceiuri și tradiții din țările vorbitoare de limbă germană

(ex.: clasa a V-a A: 33 de elevi, clasa a VI-a B: 31 de elevi, clasa a VIII-a A: 31 de elevi). Aceste fișe de înscriere în proiect sunt necesare pentru a centraliza numărul de elevi la care au ajuns informațiile cu privire elementele de cultură și civilizație din spațiul german.

Fișa de înscriere la concurs (Anexa 3) cuprinde numele elevilor ale căror lucrări concurează în etapa județeană.

Fiecare cadru didactic poate înscrie maxim 15 elevi pentru secțiunea I și alți 15 elevi pentru secțiunea II.

Aceste fișe de înscriere (Anexa 2 și Anexa 3) vor fi aduse la școala organizatoare

(Șc. Gimn. Nr. 9 „Nicolae Orghidan” Brașov), la coord. de proiect, prof. Gruescu Delia.

Lucrările participante la concurs vor ajunge la școala organizatoare până la data specificată, alături de fișele de înscriere, în ordinea în care sunt specificate pe fișa de înscriere.

Fiecare lucrare de la secțiunea I va conține, pe spatele ei, în colțul din dreapta jos, numele elevului,

clasa, școala de proveniență și numele profesorului îndrumător.

Fiecare cadru didactic participant se va asigura că fiecare lucrare trimisă conține aceste cerințe.

Lucrările de la secțiunea II vor fi trimise pe adresa proiectului și aduse, în format fizic, la școala organizatoare, până la data specificată.

Acordul de parteneriat se va semna în dublu exemplar: unul pentru școala participantă la proiect și unul pentru școala organizatoare. Exemplarul care trebuie să ajungă la noi va fi trimis pe adresa clickgermana@gmail.com sau va fi adus la școala noastră.

Drive-ul comun

Fiecare cadru didactic participant va adăuga, la documentul comun  https://drive.google.com/drive/folders/1RLFaofyxnsxyvsCRn31tI3QIquLUeVjO la ediția corespunzătoare (ed. IV), NUMAI în dreptul școlii sale, exemple de activități sau de produse ale activităților desfășurate.

Rezultatele vor fi anunțate până în luna aprilie.

Diplomele se vor putea ridica, de la școala organizatoare, până în luna iunie.

CONCURSUL CRĂCIUNUL ÎN TRADIŢII GERMANE

Criterii de selecţie şi de evaluare

  • La concurs, vor fi acordate premiile I, II şi III şi menţiuni pentru fiecare categorie de lucrări, pentru fiecare secţiune.
  • Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la concurs.
  • Evaluarea participanţilor se face prin punctaje.
  • Comisia de evaluare va fi formată din 2 evaluatori desemnați de ISJ, cu experienţă în domeniul ţintă –

limba germană- şi un evaluator specializat în arte.

 

Criterii de evaluare

 Secţiunea I (desene/ postere/ afișe cu mesaje în limba germană) (70% – Limba germană, 30% – criteriul estetic)

 Secţiunea a II-a  (compunere cu prezentarea unui obicei de Crăciun/ prezentarea unor elemente de cultură și civilizație germane) (Limba germană: 100 de puncte)

Textele vor descrie obiceiuri religioase, culinare, de colindat, împodobirea bradului, Advent, obiceiuri de Crăciun, etc.

Cerinţe de tehnoredactare:

  • Titlul se va scrie cu majuscule, font Times New Roman, size 14, Bold
  • Pe rândul următor, în dreapta, se va scrie, cu font Times New Roman, size 12, Bold, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala de provenienţă, numele cadrului didactic coordonator. Textul va fi aliniat

La probele concursului nu se admit contestaţii.

Vor fi descalificate lucrările care prezintă conținut copiat.

Adresa proiectului: clickgermana@gmail.com

Drive comun:
material electronic cu produse realizate și utilizate în activitățile proiectului, cu lucrări ale elevilor participanți la proiect, cu produse informative despre obiceiuri legate de sărbători germane:
https://drive.google.com/drive/folders/1RLFaofyxnsxyvsCRn31tI3QIquLUeVjO
La acest material vor avea acces profesorii din școlile înscrise în proiect. Fiecare coordonator va putea adăuga materiale utilizate în proiect sau produse ale activităților desfășurate.