Școala Gimnazială nr. 9 "Nicolae Orghidan" Brașov
Contactează-ne: 0368/464770

Articole

Toate articolele în Noutăți

Carduri de transport pentru elevi

Prin HCL nr. 336/2016, republicată, s-a aprobat eliminarea criteriului de proximitate, respectiv condiţia referitoare la distanţa de minim 2 staţii de unitatea de învăţământ a domiciliului elevului, astfel că  pot beneficia de „abonamente lunare toate liniile” gratuite pe mijloacele de transport în comun, elevii care nu au absenţe nemotivate la cursuri în luna anterioară acordării acestei facilităţi.

Eliberarea cardului de transport se face de către unitatea de învăţământ pe baza unei Cereri a părintelui/tutorelui. Modelul Cererii este prevăzut în ataşament.

Instituţiile de învăţământ vor descărca de pe site-ul Primăriei, meniul „Corespondenţă individuală unităţi – Unitatea de învăţământ – LISTE GRATUITĂŢI RAT”, fişierul template_import_elevi.xls şi îl  vor completa cu datele elevilor care nu au absenţe în luna anterioară, până la data de 10 a fiecărei luni.

Directorii instituţiilor de învăţământ răspund de corectitudinea datelor transmise şi de încadrarea în termenul de mai sus.

Societatea RATBV S.A. distribuie unităţilor de învăţământ, pe bază de proces verbal, cardurile de transport pentru elevii care figurează în fişierul menţionat şi nu deţin un astfel de card de transport.

Descarcă cererea privind eliberarea/încărcarea Cardului de transport…